اجرای لوستر مدرن برای سالن زیبایی

اجرای لوستر مدرن برای سالن زیبایی
اجرای لوستر مدرن برای سالن زیبایی

اجرای لوستر مدرن برای سالن زیبایی

همانطور که در عکس بالا مشاهده می کنید فضای سالن زیبایی مشتری عزیزمون در حدود 25 متر میباشد.
مشتری عزیزمون برای فضای خود نور کافی داشتند، و لوستر را برای دیزاین فضا نیاز داشتند. و چون فضای بزرگی نداشتند، از یک لوستر مدرن 10 شعله استفاده کردیم که هم به لحاظ حجم لوستر و ارتفاع لوستر و هم به لحاظ مطابقت داشتن با فضای داخلی لوستر مناسبی میباشد.
موردی که در این اجرای زیبا به چشم میخورد یکدست بودن لوسترها میباشد که زیبایی خاصی را به فضای منزل بخشیده است.

برای خرید این لوستر زیبا میتونید از لینک های پائین اقدام کنید.

پروژه های مرتبط