اجرای لوستر مدرن در خانه آپارتمانی

اجرای لوستر مدرن در خانه آپارتمانی

اجرای لوستر مدرن در خانه آپارتمانی

همانطور که در عکس بالا مشاهده می کنید فضای منزل مشتری عزیزمون به سه قسمت تقسیم شده که شامل آشپزخانه ،حال و پذیرایی میباشد.
قسمت حال و پذیرایی با کناف و ستون ها از هم تفکیک شده اند که قسمت حال بزرگتر و قسمت پذیرایی کوچکتر میباشد.
به همین دلیل همکاران مشاور ما پیشنهاد دادن در قسمت حال لوستر 20 شعله و در قسمت پذیرایی به دلیل نداشتن میز ناهارخوری لوستر 10 شعله گرد نصب شود.
و در قسمت آشپزخانه هم لوستر خطی بر روی جزیره کار شده است.
موردی که در این اجرای زیبا به چشم میخورد یکدست بودن لوسترها میباشد که زیبایی خاصی را به فضای منزل بخشیده است.
اجرای لوستر مدرن در خانه آپارتمانی
اجرای لوستر مدرن در خانه آپارتمانی
اجرای لوستر مدرن در خانه آپارتمانی
اجرای لوستر مدرن در خانه آپارتمانی

برای خرید این لوستر زیبا میتونید از لینک های پائین اقدام کنید.

پروژه های مرتبط