نصب لوستر بزرگ برای پذیرایی بزرگ

نصب لوستر بزرگ برای پذیرایی بزرگ
نصب لوستر بزرگ برای پذیرایی بزرگ

نصب لوستر بزرگ برای پذیرایی بزرگ

همانطور که در عکس بالا مشاهده می کنید فضای منزل مشتری عزیزمون ارتفاع و وسعت بالای دارد.
از همین رو میبایست برای فضا لوستری در نظر گرفته میشد که در کنار اینکه وسعت زیادی داشته باشد از یک ارتفاع در حدود یک متر برخوردار باشد.
برای همین این لوستر بزرگ 45 شعله طراحی به مشتری پیشنهاد شد. این لوستر زیبای بزرگ در کنار اینکه تناسب بسیار مناسبی برای فضا ایجاد کرده، نور بسیار مناسبی را هم به فضای بزرگ پذیرایی داده است.
نصب لوستر بزرگ برای پذیرایی بزرگ
نصب لوستر بزرگ برای پذیرایی بزرگ

توضیحات در مورد لوستر بزرگ 45 شعله

این لوستر زیبا در تعداد شعله متنوع در تعداد طبقات دلخواه و همچنین در رنگ بندی متنوع و خاص تولید و عرضه می گردد.
نصب لوستر بزرگ برای پذیرایی بزرگ
نصب لوستر بزرگ برای پذیرایی بزرگ

برای خرید این لوستر زیبا میتونید از لینک های پائین اقدام کنید.

پروژه های مرتبط